Tuinberegening
De Waterman helpt u een beregeningsplan te maken en kan de installatie hiervan verzorgen.

Tuinberegening

Voor een optimale conditie van tuinen, sportvelden, maneges en weilanden is het noodzakelijk om goed te beregenen. Het is van belang dat er wordt beregend met een goede waterbron, een juiste hoeveelheid water en een correcte waterverdeling.

De Waterman kan u helpen door een goed beregeningsplan te maken en voor een goede installatie te zorgen. Ook het onderhoud van uw beregeningsysteem kunnen wij in eigen beheer verzorgen.

Wij richten ons vooral op installatie en onderhoud van:
- Tuinberegening;
- Manege- / rijbaanberegening;
- Sportveldberegening;
- Aanverwante artikelen en diensten.

Waterbron
Voor dat u kunt beregenen heeft u een waterbron nodig. Hiervoor zijn grofweg drie opties te benoemen. Een eigen waterbron aanleggen, water tappen uit de waterleiding of regenwater opslaan. Lees hier meer over op de pagina Boren en pompen.

Aansturing beregeningsysteem

Automatische aansturing
De aansturing van het beregeningsysteem kunt u overlaten aan de beregeningsautomaat. Tegenwoordig een veel gekozen keuze. Het voordeel van deze automaat is dat u vooraf kunt aangeven hoe lang elk circuit beregent dient te worden, wanneer en hoe laat op de dag. 's Nachts of tijdens uw vakantie is dan ook geen probleem.
De aansturing geschiedt d.m.v. magneetkleppen die automatisch open en sluiten. Eenmaal gebruik makend van deze manier van aansturing is de stap klein het systeem uit te breiden met een raincheck.

Handmatige aansturing
De simpelste manier om het beregeningsysteem aan te sturen is handmatig. U bepaalt welk circuit u wenst te beregenen, draait de bewuste kraan open en activeert het systeem.